Ulusal Bildirileri

E1. Menderes A, Demirdöver C, Yılmaz M, Barutçu A. Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanması IV. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 10-12.Ekim.1998
E2. Yılmaz M, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Karaca C. Alt Ekstremitenin Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması. XXI. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30.Eylül – 3.Ekim. 1999
E3. Vayvada H, Yılmaz M, Demirdöver C, Menderes A, Baytekin Ç. Maksillofasiyal bölgedeki yakın mesafeli yüksek hızlı ateşli silah yaralanmalarının rekonstrüksiyonu. XXI. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30.Eylül – 3.Ekim. 1999
E4. Vayvada H, Yılmaz M, Menderes A, Demirdöver C, Karaca C. Suprasternal dermoid kist. XXI. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30.Eylül – 3.Ekim. 1999
E5. Yılmaz M, Menderes A, Atabey A, Vayvada H, Demirdöver C. Revers temporal kas flebi. XXI. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 30.Eylül – 3.Ekim. 1999
E6. Yılmaz M, Demirdöver C, Vayvada H, Barutçu A. Alt Ekstremitenin Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E7. Demirdöver C, Yılmaz M, Barutçu A. Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E8. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Yılmaz M, Barutçu A. Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E9. Yılmaz M, Menderes A, Ulutaş K, Demirdöver C, Barutçu A. Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutanöz Flep Kullanımı. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E10. Yılmaz M, Demirdöver C, Mola F, Vayvada H, Barutçu A. Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E11. Vayvada H, Yılmaz M, Menderes A, Demirdöver C, Barutçu A. Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi. XXII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, 27.Eylül – 1.Ekim. 2000
E12. Arısoy Y, Özkara E, Vayvada H, Can Ö, Demirdöver C, Yemişçigil A. Yanıkların Medikolegal değerlendirmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları, İstanbul, 25-27 Nisan.2001
E13. Menderes A, Yılmaz M, Hacıyanlı M, Vayvada H, Demirdöver C. Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygulamaları. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E14. Barutçu A, Pınar L, Yozbatıran N, Yılmaz M, Demirdöver C, Top H, Tayfur V. Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E15. Barutçu A, Yılmaz M, Top H, Demirdöver C, Tayfur V, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA. Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Değişen Görüşlerimiz. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E16. Barutçu A, Yılmaz M, Demirdöver C. Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E17. Demirdöver C, Karaca C, Yılmaz M, Menderes A, Barutçu A. Velofaringeal Yetmezliğin Cerrahi Tedavisinde Değerlendirme Ve Uygun Yöntemin Seçimi. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E18. Atabey A, Demirdöver C, Shahat A, Galdino G, Ramirez O. Farklı Konsantrasyonlarda Adrenalin İçeren Lokal Anesteziklerin Deri Flep Yaşamina Etkisi. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E19. Yılmaz M, Karaca C, Vayvada H, Demirdöver C, Baytekin Ç. Yarık Dudak-Damak Sonrasi Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel Bir Defektin Skapular Osteokutan Serbest Doku Transferi ile Rekonstrüksiyonu. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E20. Yılmaz M, Vayvada H, Menderes A, Demirdöver C, Baytekin Ç. Kliniğimizde Baş-Boyun ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlarının Karşılaştırılması. XXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 27-30.Eylül.2001
E21. Canda MŞ, Tunçer C, Barutçu A, Demirdöver C. Baş bölgesinde lokalize diffüz nörofibroma: Nörofibromatozis Tip I birlikteliği olan bir olgu sunumu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana, 20-26.Ekim.2001
E22. Barutçu A, Demirdöver C, Tayfur V. Dermis Şerit Greftleri ile Dolgu Uygulamaları. XXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 18-20.Ekim. 2002
E23. Karaca C, Baytekin Ç, Vayvada H, Demirdöver C, Tan Ö. Tuberöz ksantomlar. XXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 18-20.Ekim. 2002
E24. Karaca C, Demirdöver C, Menderes A, Topçu A, Aydın E. Çok Ender Bir Parotis Tümörü: Adenoskuamöz Karsinom. XXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 18-20.Ekim. 2002
E25. Menderes A, Yılmaz M, Mola F, Demirdöver C, Vayvada H. Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon. XXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 18-20.Ekim. 2002
E26. Demirdöver C, Menderes A, Barutçu A, Topçu A. Bası Yaraları ve Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları. XXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 18-20.Ekim. 2002
E27. Vayvada H, Yılmaz M, Demirdöver C, Menderes A, Özcan A, Mola F. Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmalarının fonksiyonel sonuçları Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2-4.Temmuz.2005
E28. Vayvada H, Yılmaz M, Demirdöver C, Menderes A, Özcan A, Mola F. Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu Rekonstrüktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2-4.Temmuz.2005
E29. Yuncu G, Sevinç S, Üçvet A, Ceylan KC, Demirdöver C, Tözüm H. Göğüs Duvarının Geniş Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu ile Tedavi Edilen Rekürren Malign Fibröz Histiositoma III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 1-3 .Eylül.2005
E30. Demirdöver C, Görgü M, Durmuş EÜ, Özkan HS, Melikoğlu C, Öztan Y. Zigomatik Kemiğin Fibröz Displazisi XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E31. Görgü M, Demirdöver C, Diniz G, Durmuş EÜ, Kılıç M, Ataseven M, Öztan Y. Çok Delikli ya da Deliksiz Olmasına Göre Kıkırdak Greftlerin Fiksasyon Yeteneklerinin Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Araştırma XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E32. Demirdöver C, Kılıç M, Görgü M, Ekinci N, Özçoban S, Kaya M, Öztan Y. Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Yağ Greftlerinde Adiposit Viabilitesinin Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E33. Demirdöver C, Silistreli ÖK, Görgü M, Ayhan M, Özçoban S, Öztan Y. Makroglossi ve Cerrahi Tedavisi XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E34. Ayhan M, Görgü M, Silistreli ÖK, Demirdöver C, Aytuğ Z, Tuna M, Öztan Y. Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 171 Olgu Sunumu XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E35. Silistreli ÖK, Görgü M, Demirdöver C, Durmuş EÜ, Aksungur E, Öztan Y. Metastatik Parotis Lezyonları: 73 Parotidektomi Olgusunun Retrospektif Analizi XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E36. Silistreli ÖK, Görgü M, Aytuğ Z, Özçoban S, Öztan Y, Demirdöver C. Perioküler Metatipik Karsinom Sonuçlarımız: 35 olgu sunumu XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 14-17.Eylül 2005
E37. Demirdöver C, Görgü M, Özkan S, Şahin B, Öztan Y. 561 Maksillofasiyal travma olgusunun geriye dönük değerlendirilmesi V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20.Kasım 2005
E38. Demirdöver C, Görgü M, Şahin B, Özçoban S, Öztan Y. El ve önkol yaralanmalası olan 141 hastada damar, sinir, tendon onarımları V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20.Kasım 2005
E39. Demirdöver C, Şahin B, Akad BZ, Özçoban S, Öztan Y. Skrotal Kalsinozis XXVIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 20-23.Eylül.2006
E40. Eroğlu L, Çifçi M, Işıkdemir A, Engin MS, Kurul H, Demirdöver C, Demir A, Öz O, Özer Y, Kargı E. Masif Kanamayı Durdurmada Çuvaldız ile Kompartmanizasyon Yöntemi: İnterplast Deneyimi XXVIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 20-23.Eylül.2006
E41. Demirdöver C, Özçoban S, Aksungur E, Kaya M, Özkan S, Aydın A, Şahin B, Sevim Z, Öztan Y. Kompozit Baş Boyun Defektlerinde Temporoparietal Fasya Flebi ile Rekonstrüksiyon: 33 Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E42. Demirdöver C, Sevim Z, Özkan S, Aksungur E, Şahin B, Özçoban S, Kaya M, Aydın A, Öztan Y. Spagetti El Bilek Yaralanmaları: 70 Hastanın Tedavisi ve Sonuçları XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E43. Demirdöver C, Vayvada H, Salmanov A, Karaca C. Köstebek Tuzağıyla Oluşan El Yaralanmaları: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E44. Yılmaz M, Balık O, Demirdöver C, Urgu K. Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Diseksiyonu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E45. Balık O, Yılmaz M, Demirdöver C, Urgu K. Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E46. Menderes A, Sunay Ö, Balık O, Demirdöver C. Serbest Radial Frearm Flep ile Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Önkolda Palpebra Prefabrikasyonu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E47. Yılmaz M, Aktaş RA, Demirdöver C, Sunay Ö. Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibüler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E48. Yılmaz M, Aktaş RA, Demirdöver C, Urgu K. Tip III Maloklüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E49. Demirdöver C, Kaya M, Özçoban S, Aksungur E, Aydın A, Şahin B Özkan S, Öztan Y. Kepçe Kulak Deformitesinin Düzeltilmesinde Modifiye Tüp Yöntemi Kullanılması XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E50. Özkan S, Şahin B, Sevim Z, Özçoban S, Demirdöver C. Juvenil Gigantomasti XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E51. Şahin B, Özçoban S, Demirdöver C, Aydın A, Öztan Y, Özkan S. Penil Keloid XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E52. Aksungur E, Kaya M, Demirdöver C, Şahin B, Özkan S, Özçoban S, Öztan Y. Kimyasal Yanık Skarı Zemininde Gelişmiş Mukozal Malign Melanom XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E53. Demirdöver C, Aktaş RA, Yılmaz M, Salmanov A. Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanom: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E54. Menderes A, Sunay Ö, Demirdöver C, Vayvada H. Sağlıklı El Parmaklarının Self Kannibalizmi: Olgu Sunumu XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 17-20.Ekim.2007
E55. Demirdöver C, Görgü M, Aksungur E, Sevim Z. Free Prefabrike Temporoparietal Fasya Flebi ile Trakeal Rekonstrüksiyon III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28.Kasım.2007
E56. Demirdöver C, Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, İkiz AÖ. Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28.Kasım.2007
E57. Demirdöver C, Menderes A, Yılmaz M, Vayvada H, Balık O. Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi ile Soket Rekonstrüksiyonu III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28.Kasım.2007
E58. Demirdöver C, Menderes A, Yılmaz M, Vayvada H, Balık O. Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri ile Onarımı III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28.Kasım.2007
E59. Balık O, Menderes A, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H. Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değelendirilmesi III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28.Kasım.2007
E60. Itimu C, Yılmaz M, Demirdöver C. Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, 06-09.Mayıs.2008
E61. Demirdöver C, Öztan Y, Yılmaz M, Vayvada H, Şahin B. Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme – İzmir, 16-19.Mayıs.2008
E62. Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Salmanov A, Aktaş RA, Yılmaz M. 197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme – İzmir, 16-19.Mayıs.2008
E63. Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Sunay Ö, Urgu K, Yılmaz M. 58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme – İzmir, 16-19.Mayıs.2008
E64. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Balık O, Yılmaz M, Atabey A. Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme – İzmir, 16-19.Mayıs.2008
E65. Demirdöver C, Sunay Ö, Altuğ R, Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M. 18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme – İzmir, 16-19.Mayıs.2008
E66. Aksungur E, Demirdöver C, Yılmaz E, Öztan Y, Görgü M. Kesik Sinir Ucundan Salınan Büyüme Faktörlerinin ve Sinire Uygulanan Elektrik Stimülasyonunun Femoral Kemik Defektlerinin İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Sıçanlarda Deneysel Çalışma XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E67. Aktaş RA, Demirdöver C, Yılmaz M, Urgu K, Vayvada H. 205 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E68. Menderes A, Urgu K, Demirdöver C, Aktaş RA, Sunay Ö. Yüz Bölgesinde Kontür Düzeltilmesinde Farklı Bir Seçenek: Serbest Skapuler Flep XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E69. Urgu K, Menderes A, Sunay Ö, Demirdöver C, Yılmaz M. Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E70. Kaya M, Aksungur E, Demirdöver C, Görgü M, Öztan Y. Sentetik Dolgu Materyali Olarak Kullanılan Hyaluronik Asidin DegradasyonununGeciktirilmesinde Kromolin Sodyum, Heparin ve Vitamin C Uygulamalarının Karşılaştırılması: Ratlarda Deneysel Çalışma XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E71. Akad BZ, Görgü M, Yılmaz E, Demirdöver C, Sevim Z. Tatuajların Silinmesinde Q-Switch Nd-YAG Laser Kullanımının Etki Mekanizmasının Araştırılması: Tavşanlarda Deneysel Çalışma XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E72. Sunay Ö, Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Aktaş RA. Kliniğimizde Uygulanan Prefabrike Radial Önkol Serbest Flep ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E73. Salmanov A, Yılmaz M, Menderes A, Demirdöver C, Urgu K. Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E74. Menderes A, Sunay Ö, Demirdöver C, Urgu K, Altıntaş P. Skalpte Kemik Erozyonuna Yol Açan Marjolin Ülser ve Serbest Latissimus Dorsi Flebi ile Rekonstrüksiyonu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E75. Demirdöver C, Salmanov A, Ateş A, Vayvada H, Karaca C. Aynı Zamanda Yüz Bölgesinde Gelişen 3 Farklı Tümör Rabdomyosarkom, Skuamöz Hücreli Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinom Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E76. Urgu K, Demirdöver C, Aktaş RA, Vayvada H, Güç H. Üst Ekstremite Yerleşimli Malign Deri Tümörlerinin Tedavisi XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E77. Sunay Ö, Yılmaz M, Demirdöver C, Güç H. Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E78. Sunay Ö, Atabey A, Demirdöver C, Güç H, Ateş H. Yanığa Bağlı Boyun Bölgesindeki Kontraktürün Ekspanse Serbest Paraskapular Flep ile Onarımı Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E79. Yılmaz M, Sunay Ö, Urgu K, Demirdöver C, Vayvada H. Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E80. Sunay Ö,Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Altıntaş P. Lomber Bölgedeki Dev Boyutta Konjenital Kıllı Nevüs ve Abdominal Flep ile Onarımı Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E81. Yılmaz M, Aktaş RA, Demirdöver C, Güç H, Vayvada H. Nadir Görülen Parotis Tümörleri: Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E82. Yılmaz M, Sunay Ö, Demirdöver C, Aktaş RA, Salmanov A. Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E83. Aktaş RA, Demirdöver C, Karaca C, Salmanov A, Altıntaş FP. Üçüncü Molar Diş Çekimine Bağlı Gelişen Mandibula Angulus Fraktürü XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E84. Menderes A, Sunay Ö, Salmanov A, Demirdöver C, Güç H. Yanığa Bağlı El Kol ve Yüz Bölgesinde Keloid ve Cerrahi Tedavisi XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E85. Salmanov A, Menderes A, Demirdöver C, Aktaş RA, Ateş H. Paramedian Alın Flebi İle Nazal RekonstrÜksiyon Deneyimlerimiz XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E86. Salmanov A, Demirdöver C, Vayvada H, Güç H, Urgu K. Spitzoid Tümör Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E87. Urgu K, Demirdöver C, Aktaş RA, Salmanov A, Ateş H. Lenfomanın Nadir Bir Klinik Görünümü Yüz Bölgesinde Oluşan Lezyon XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E88. Urgu K, Menderes A, Haciyanlı M, Salmanov A,, Demirdöver C. Lipom Eksizyonu Sonrası Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E89. Demirdöver C, Yılmaz M. Kavram Haritaları Oluşturmada Cmap Araçlarının Kullanımı XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19.Ekim.2008
E90. Mercan E, Ünek İ, Öztop İ, Lebe B, Koyuncuoğlu M, Demirdöver C, Saygılı U, Yılmaz A. Endometriyum karsinomunun izole skalp metastazı: Olgu sunumu. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya 25-30.Eylül.2009
E91. Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Urgu K, Aktaş R, Yılmaz M. Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım: Klinik deneyimlerimiz XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E92. Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C, Salmanov A, Güç H, Ateş H. Total diz artroplastisi sonrası gelişen yumuşak doku defektlerinin onarımı XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E93. Menderes A, Demirdöver C, Salmanov A, Aktaş R, Sunay Ö, Urgu K. Periorbital konjenital dev nevüs XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E94. Demirdöver C, Güç H, Vayvada H, Menderes A, Yilmaz M, Atabey A. Diyabetik ayak ülserlerine yaklaşım XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E95. Vayvada H, Demirdöver C, Güç H, Aktaş R, Sunay Ö, Urgu K. Fournier Gangrenine Yaklaşım ve Cerrahi Tedavi XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E96. Aktaş R, Salmanov A, Sunay Ö, Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C. Primer orbital leimyosarkom XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E97. Urgu K, Güç H, Ateş H, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H. Konjunktivanın Primer Bazal Hücreli Karsinomu ve Primer Malign Melanomu XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E98. Salmanov A, Demirdöver C, Aktaş R, Sunay Ö, Vayvada H, Menderes A. Üst göz kapağında konjunktivoid (dermoid) kist XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E99. Demirdöver C, Urgu K, Ateş H, Güç H, Yilmaz M, Karaca C. Parotisin kanaliküler adenomu: Olgu sunumu XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E100. Vayvada H, Demirdöver C, Menderes A, Aktaş R, Urgu K, Yilmaz M. Elektrik Yanığı Sonrası Erken Dönemde Mikrovasküler Rekonstrüksiyon XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E101. Urgu K, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Aktaş R, Sunay Ö. Periorbital hemanjiom: Olgu sunumu XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E102. Güç H, Vayvada H, Demirdöver C, Ateş H, Urgu K, Yilmaz M. Parmak avülsüyon yaralanması sonrası sonrası replantasyon ve kasık flebi uygulaması: Olgu sunumu XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E103. Demirdöver C, Vayvada H, Salmanov A, Sunay Ö, Aktaş R, Urgu K. Taşlama makinası (canavar) nedeniyle oluşan travmatik yaralanmalar XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E104. Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Aktaş R, Sunay Ö, Urgu K. Orbital Nörofibromatozis olgularının cerrahi tedavisi XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E105. Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Urgu K, Yilmaz M, Karaca C. Pediatrik maksillofasiyal travma olgularına cerrahi yaklaşım XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E106. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Urgu K, Ateş H, Yilmaz M. Mc Indoe tekniği ile opere edilen vajinal agenezi olgularımız XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E107. Aktaş R, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Güç H, TosyalIoğlu BA. Çok nadir bir preauriküler kitle nedeni:Villonodüler Sinovit XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E108. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Aktaş R, Urgu K, Yilmaz M. Topuk rekonstrüksiyonları XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E109. Demirdöver C, Menderes A, Aktaş R, Salmanov A, Urgu K, İlker B. Negatif basınçlı yara kapama tekniği ile laparotomi defektlerinin rekonstrüksiyonu XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana, 17-21.Ekim.2009
E110. Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M, Demirdöver C, Güç H, Salmanov A. Skalp yerleşimli marjolin ülser IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17-19.Aralık.2009
E111. Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Urgu K, Aktaş R. Pediatrik travmatik amputasyon sonuçlarımız IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17-19.Aralık.2009
E112. Menderes A, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada, Urgu K, Atabey A, Karaca C. Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları: Klinik deneyimlerimiz IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17-19.Aralık.2009
E113. Urgu K, Demirdöver C, Vayvada H, Yılmaz M, Menderes A, Atabey A. Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E114. Yılmaz M, Demirdöver C, Kasap Ş, Vayvada H, Ateş H, Sunay Ö. Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E115. Sunay Ö, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Karaca C. Alt Dudak Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E116. Demirdöver C, Urgu K, Vayvada H, Güç H, Ateş H Kasap Ş. Perine ve Alt Ekstremitenin Nekrotizan Enfeksiyonları XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E117. Demirdöver C, Yılmaz M, Menderes A, Güç H, Kasap Ş, Sevindik M. El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E118. Menderes A, Ateş H, Urgu K, Demirdöver C, Kasap Ş, Karaca C. Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E119. Demirdöver C, Sevindik M, Güç H, İlker B, Tosyalıoğlu BA, Ateş H. Uyluk Yerleşimli Konjenital Dev Lipom Olgu Sunumu XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E120. Demirdöver C, Vayvada H, Tosyalıoğlu BA, Urgu K, Güç H, İlker B. Makroglosside Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E121. Urgu K, Tosyalıoğlu BA, Yılmaz M, Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H. Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E122. Vayvada H, Sevindik M, Menderes A, Yılmaz M, Demirdöver C, Urgu K. Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E123. Menderes A, Urgu A, Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Güç H. Total Üst Göz Kapağı Defektinin Paramedian Alın Flebi İle Rekonstrüksiyonu XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E124. Menderes A, İlker B, Vayvada H, Demirdöver C, Yılmaz M, Atabey A. Venöz Ülserlere Yaklaşım XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E125. Demirdöver C, Yılmaz M, İlker B, Vayvada H, Kasap Ş, Sevindik M. Geç Dönemde Yarık Dudak-Damak Onarımı Yapılan Olgularımız XXXII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19.Eylül.2010
E126. Demirdöver C. Lipofillingde Adiposit Viabilitesi. IX. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Girne-KKTC, 06-10.Temmuz.2011
E127. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Urgu K, Şahin H, İlker B. Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E128. Demirdöver C, Vayvada H, Urgu K, Sevindik M, Güç H, Menderes A. Otolog Yağ Grefti Uygulamaları 59 Olgunun Değerlendirilmesi XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E129. Şahin H, Barutçu A, Menderes A, Demirdöver C. Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonda 20 Yıllık Deneyim 200 Hastalık Klinik Serimiz XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E130. Yılmaz M, Demirdöver C, Karaca C, Tosyalıoğlu BA, Güç H, Eroğlu FP. Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E131. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Yılmaz M, Ateş H, Güç H. Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E132. Urgu K, Karaca C, Yılmaz M, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Atabey N, Kunter İ, Çetingöz R, Arıcan Z, Karagüler Z, Ergür BU, Mıcılı SÇ, Uzun B. Adipoz Kökenli Yetişkin Kök Hücrelerin (ADAS) Radyoterapi Uygulanmış Ciltte Primer Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E133. Demirdöver C, Vayvada H, Güç H, Urgu K, Ateş H, Yılmaz M. Jinekomasti Olgularına Yaklaşım XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E134. Vayvada H, Demirdöver C, Sevindik M, Ateş H, Güç H, Yılmaz M. Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E135. Demirdöver C, Yılmaz M, Menderes A, Güç H, Ateş H, Eroğlu FP. Mandibulanın Odontojenik Kistleri XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E136. Demirdöver C, Vayvada H, İlker B, Tosyalıoğlu BA, Menderes A, Yılmaz M. Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E137. Demirdöver C, Vayvada H, Karaca C, Tosyalıoğlu BA, Urgu K, Güç H. Parotidektomi Olgularının Klinik ve Histolojik Analizi XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E138. Vayvada H, İlker B, Güç H, Urgu K, Tosyalıoğlu BA, Demirdöver C. Çocukluk Çağında Malign Melanom Olgu Sunumu XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E139. Vayvada H, Menderes A, Demirdöver C, İlker B, Yoğurtçu N, Yılmaz M. Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E140. Demirdöver C, Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, Tosyalıoğlu BA, İlker B. Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E141. Demirdöver C, Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, Tosyalıoğlu BA, İlker B. Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E142. Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C, Urgu K, Sevindik M, Atabey A. Maksillofasiyal Bölgede Poröz Polietilen Uygulamalarımız XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E143. Vayvada H, Sevindik M, Güç H, Ateş H, Kasap Ş, Demirdöver C. Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgu Sunumu XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E144. Yılmaz M, Demirdöver C, Kasap Ş, Vayvada H, Tosyalıoğlu BA, Menderes A. Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E145. Menderes A, Demirdöver C, Vayvada H, Urgu K, Güç H, İlker B. Augmentasyon Mastopeksi Olgularımız. XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E146. Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Şahin H, Urgu K, Tosyalıoğlu BA. Nekrotizan Fasiit ve Fournier Gangreni Olgularına Yaklaşım XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E147. Demirdöver C, Vayvada H, Ateş H, Sevindik M, Kasap Ş, Güç H. Yanık Deformitelerinin Rekonstrüksiyonu XXXIII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme-İzmir, 14-18.Eylül.2011
E148. Erdağ TK, Durmuşoğlu M, Güzeloğlu M, Hazan E, Demirdöver C, Güneri E. Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26-30.Ekim.2011
E149. Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Yoğurtçu N, Tosyalıoğlu B.A. Bası Yaralarına Sistematik Yaklaşım XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E150. Demirdöver C, Ateş H, Tosyalıoğlu BA, Menderes A, Vayvada H. Seckel Sendromlu Hastada Redüksiyon Mammoplasti XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E151. Demirdöver C, Vayvada H, Kasap Ş, Menderes A, Yılmaz M. Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E152. Ateş H, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Yılmaz M. Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E153. Demirdöver C, Menderes A, Ateş H, Vayvada H, Yılmaz M. Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E154. Menderes A, Sevindik M, Demirdöver C, Vayvada H, Yılmaz M. Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E155. Vayvada H, Yoğurtçu N, Güç H, Eroğlu P, Demirdöver C. Kosta Greftiyle Nazal Dorsum Augmentasyonu XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E156. Yılmaz M, Demirdöver C, Şahin H, Vayvada H, Karaca C. Sindaktili Onarımındaki Klinik Deneyimlerimiz XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E157. Sevindik M, Yılmaz M, Menderes A, Vayvada H, Demirdöver C. Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E158. Vayvada H, Demirdöver C, Menderes A, Yazgan Ş, Yılmaz M. Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz XXXIV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım.2012
E159. Menderes A, Tosyalıoğlu B, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H. Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması. XXXV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim 2013
E160. Ateş H, Demirdöver C, Vayvada H, Menderes A, Yılmaz M, Karaca C. Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu. XXXV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim 2013
E161. Demirdöver C, Ateş H, Vayvada H, Kasap Ş, Şahin H, Yılmaz M, Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu. . XXXV. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim 2013