Yayınları

Prof. Dr. Cenk Demirdöver’in toplam 58 yayını; 61 tanesi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş toplam 314 tane poster ve serbest bildirisi bulunmaktadır.