Ulusal Yayınları

D1. Yılmaz M, Demirdöver C, Menderes A, Vayvada H, Barutçu A. Mikrovasküler Cerrahi İle Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Türk Plast Cer Derg 1999 (7)3, 166-172

D2. Canda M.Ş, Tuncer C, Barutçu A, Demirdöver C. Göz kapağı diffüz nörofibromu: Nörofibromatozis tip-1 birlikteliği olan bir olgu sunumu. Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2001; 7 (3-4): 135-137

D3. Yılmaz M, Vayvada H, Demirdöver C, Karaca C. Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar. DEU Tıp Fak. Dergisi, 2001; (15)1, 55-59

D4. Arısoy Y, Özkara E, Vayvada H, Can Ö, Demirdöver C, Yemişçigil A. Yanıkların medikolegal değerlendirilmesi. Adli Tıp Kurumları Dergisi, 2001; (6)1:14-7

D5. Görgü M, Ayhan M, Durmuş EÜ, Silistreli ÖK, Demirdöver C, Öztan HY. Meme Rekonstrüksiyonu ve Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Becker Protez Kullanımı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2005; 13:1, 9-13

D6. Ayhan M, Silistreli ÖK, Aytuğ Z, Demirdöver C, Görgü M, Öztan HY. Yanık Skarlarının Re-ekspansiyon Tekniğiyle Giderilmesi Türkiye Klinikleri J Dermatol 2004, 14, 189-196

D7. Silistreli ÖK, Ayhan M, Demirdöver C, Aksungur E, Görgü M. Yüz Bölgesi Ateşli Silah Yaralanmaları: Klinik Deneyimlerimiz. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 11(2): 55-62, 2005

D8. Ayhan M, Aytuğ Z, Silistreli ÖK, Aksungur E, Demirdöver C, Öztan Y. Komplike hipospadias olgularında tedavi modaliteleri: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2006, 2(1): 39-42

D9. Ayhan M, Aksungur E, Demirdöver C, Özçoban S, Görgü M. Fournier Gangreni: 10 Olgunun Sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2006, 2(1): 43-46

D10. Öz B, Bal S, Demirdöver C, Memiş A, Gürgan A, Şahin B, Öztan HY. Early rehabilitation Outcome and Demographic and Clinical Features of Patients with Traumatic Tendon Injury. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2009;5519-24

D11. Demirdöver C, Şahin B, Ataseven M, Özkan HS, Öztan HY. Bir Yıl İçinde Opere Edilen 124 Mandibula Fraktürü Olgusunun Geriye Dönük İncelenmesi Turk Plast Surg 2009;(17)3, 145-148

D12. Demirdöver C, Şahin B, Özkan HS, Öztan HY. Faringokutanöz Fistülün Tedavisinde Basit Güvenli Bir Yöntem: Lokal Turnover Flep Kullanımı. Turk Plast Surg 2010;(18)1, 51-3

D13. Demirdöver C, Sevindik M, Vayvada H, Yılmaz M. Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi. Turk Plast Surg 2011;19(1),36-8.

D14. Demirdöver C, Vayvada H, Güç H, Yılmaz M. Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması. Turk Plast Surg 2011;19(2),82-7.

D15. Demirdöver C. Yara Tedavisinde Kök Hücre. Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2015;4(1).

D16. Demirdöver C. Vayvada, H, Yogurtcu N, Menderes A, Yılmaz M, Karaca C. Mastopeksi. Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2015;4(2):26-31.

D17. Demirdöver C. Geyik A, Karaca C. Göğüs Duvarının Replasmanı ve Rekonstrüksiyonu. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2018;9(1):160-5.